Οικιακός ποντικός

Blog English Gallery Contact Us X Οικιακός Ποντικός – Mus Domesticus   ΕΜΦΑΝΙΣΗ -7 – 9.5cm μήκος, και η ουρά περίπου στο ίδιο μήκος. -12 – 30g Βάρος. -Τα σχετικά μικρά πόδια τους και κεφάλι και τα μεγάλα μάτια κα αυτιά είναι αυτά που συνήθως τα ξεχωρίζουν από τον καφέ αρουραίο (Rattus norvegicus). ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ […]